Home Lifestyle QOR-AAN HIFD TRACKER

QOR-AAN HIFD TRACKER

by admin

De maand Ramadan is de maand waarin de Qor-aan is geopenbaard. De maand Ramadan is daarom ook dé maand van de Qor-aan. Het is niet alleen een gezegende maand om de Qor-aan uit te lezen maar ook om het uit je hoofd te leren. Download de gratis Djoez-e Qad Sami’, Djoez-e Tabaarak en Djoez-e ‘Amma tracker en ga een challenge met jezelf aan. Je kunt met deze tracker bijhouden op welke datum je een Soerah hebt geleerd (H’ifdh) en wanneer je deze gememoriseerde Soerah weer herhaald hebt (Moeraadja’ah).

De Profeet (Allahs vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: “De beste van jullie is degene die de Qor-aan leert en het onderwijst.” (Overgeleverd door Al-Boekharie)

Een enkele tips hoe je de Qor-aan uit je hoofd kunt leren:

INTENTIE

Zoals bij alle daden behoor je ook bij het memoriseren van de Qor-aan stil te staan bij je intentie. Leer omwille van Allah en jezelf en niet omwille van je omgeving.

POSITIEVE MINDSET

Door een positieve mindset zal het memoriseren van de Qor-aan sneller en makkelijker gaan.

SOENNAH

Volg de regels van de soennah m.b.t. de H’ifdh en ga voorzichtig om met de Moesh’af (Qor-aan). Let er op hoe je het vasthoudt en neerlegt.

STRATEGIE

Maak een planning en stel doelen vast. Hoeveel verzen wil je per dag of per week leren? Probeer te ontdekken welke leermethode bij jou werkt en hoe je het snelst leert. Een van de manieren is om een vers te blijven herhalen terwijl je het uit de Moesh’af leest, dit doe je tot je het hebt onthouden. Vervolgens reciteer je het zonder in de Moesh’af te kijken. Als je het goed hebt, ga je door naar het volgende vers en zo herhaal je dezelfde stappen. Voeg – voordat je naar een volgende nieuwe vers gaat – steeds iedere keer de verzen die je geleerd hebt bij elkaar en herhaal ze samen.

Een andere manier is om herhaaldelijk te luisteren naar een door jouw gewenste Qor-aan reciteur. Zo leer je ook meteen de juiste uitspraak en Tadjweed regels.

TAFSIER EN/OF VERTALING

De tafsier is een uitleg van de Qor-aan. Hierdoor begrijp je waar de verzen over gaan. Door de Nederlandse vertaling van de betekenis van de Qor-aan te lezen, kun je de verzen nog beter begrijpen. Doordat je precies weet waar het over gaat, kun je de verzen makkelijker (in de juiste volgorde) onthouden.

HERHAAL WAT JE HEBT GELEERD

Om de Qor-aan te onthouden is het noodzakelijk om de gememoriseerde Qor-aan te blijven herhalen (Moeraadja’ah) zodat je de delen die je geleerd hebt niet vergeet. Een manier om de Qor-aan te herhalen is bijvoorbeeld tijdens de gebeden de verzen te reciteren die je geleerd hebt.

QOR-AAN APP

Download een Qor-aan app zodat je overal en altijd een Qor-aan tot je beschikking hebt.

RAMADANPLANNER

Download de gratis Happy Organized Home Ramadanplanner!

TEN SLOTTE

De Qor-aan uit je hoofd leren is niet moeilijk zolang we er de tijd voor nemen en er moeite voor doen. Allah de Verhevene zegt immers in de Qor-aan dat Hij het voor ons makkelijk heeft gemaakt. Vertaling van de betekenis van de Qor-aan: “En werkelijk, Wij hebben de Qor-aan gemakkelijk gemaakt om in gedachten te houden (of te begrijpen, reciteren, ter vermaning). Is er dan iemand die zich laat vermanen?” (Soerat Al-Qamar 22)

download

You may also like

Leave a Comment